Americans Taste Test Jollibee.

These people, they don't really like the food in Jollibee.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qduLBNV1HVs

Karamihan sa ating mga Pinoy eh Jollibee ang unang naging paboritong restaurant sa Pilipinas.

 

 

Comments